B1

Leksjon 10 – Norge før og nå

Norge før og nå;;

© ScandinavianStockPhoto /Magnus Tangen (v), © iStockphoto /morkeman (h)

I denne leksjonen arbeider du med grammatikk, ord og uttrykk knyttet til ulike sider ved Norge før og nå. Du vil finne vokabularoppgaver og oppgaver knyttet til tekstbinding og syntaks i menyen til venstre.
fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern