B1

4. Slekt – repetisjon

Les teksten og fyll ut med rett slektsord i setningene.


Anne og Sara er søstre. De har en bror. Han heter Hans.
Foreldrene til Anna, Sara og Hans heter Lise og Olav.
Lises mor heter Klara, og Lises far heter Knut.
Olavs mor heter Jenny, og Olavs far heter Harald.


Anne er Hans sin . fasit_liten ikon.png

Hans er Sara sin . fasit_liten ikon.png

Klara er Annes . fasit_liten ikon.png

Knut er Olavs . fasit_liten ikon.png

Jenny er Olavs . fasit_liten ikon.png

Olav er Saras . fasit_liten ikon.png

Olav er Lises . fasit_liten ikon.png

Lise er Olavs . fasit_liten ikon.png

Harald er Saras . fasit_liten ikon.png

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern