B1

4. Verb

Sett inn verbene i riktig tid i fortid.


Tord en dag i prestens kontor. Han at sønnen . Presten om det ellers var noe. 16 år etter Tord tilbake. Tord sa at han ikke hadde noen sorger, og da (å tie) presten. Tord at sønnen nå skulle konfirmeres.

Før sønnen skulle gifte seg, var han og faren ute og . Plutselig (å gli) sønnen og i vannet. Sønnen . Faren etter sønnen i tre dager før han han.

Et år etter kom Tord til presten for tredje gang. Da hadde han halvparten av gården sin. Han halvparten av pengene til de fattige.

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern